Outsourcing

Definicja
Outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. (źródło Wikipedia) Innymi słowy outsourcing jest przekazaniem zadań dotychczas wykonywanych przez pracowników firmy, firmie zewnętrznej wyspecjalizowanej w konkretnej dziedzinie. Firma zlecając zadania usługodawcy określa szczegółowo cele jakie zamierza osiągnąć, natomiast inicjatywa w ich realizacji pozostaje po stronie wykonawcy.
 
Korzyści płynące z outsourcingu:
  • redukcja kosztów
  • zwolnienie własnych
  • zasobów kadrowych do innych zadań
  • dostęp do fachowej wiedzy
  • efektywne wykorzystanie czasu pracy
 
Outsourcing w informatyce.
W ramach outsourcingu informatycznego zadaniami najczęściej powierzanymi firmom zewnętrznym są:
  • wdrażanie systemów informatycznych
  • rozwój i wsparcie aplikacji
  • zarządzanie infrastrukturą informatyczną
  • serwis i konserwacja sprzętu komputerowego
  • wsparcie użytkowników