Opis głównych funkcji programu ATESTY

Program ATESTY działa w środowisku Windows XP/7/8 i pracuje w technologii klient/serwer. Baza programu korzysta z silnika PostgreSQL rozpowszechnianego na zasadach Open Source (nieodpłatnego). Na chwilę obecną program współpracuje ze skanerami firm HP, Samsung, Canon.
 
Podstawowe funkcje programu
  • wprowadzanie do programu atestów wraz z informacją o dostawcy, ilości, numerze wytopu i skanowanie atestu bezpośrednio z interfejsu programu
  • przeglądanie wprowadzonych danych
  • edycja danych
  • usuwanie danych
  • wydawanie atestów przy sprzedaży materiału stalowego wraz z informacją o numerze dokumentu wydania (WZ), ilości wydanego materiału, numerze wytopu
  • drukowanie atestów dla kupującego wraz z naniesionymi na atest informacjami o numerze WZ, ilości jakiej atest dotyczy, numerze wytopu
  • wysyłanie atestów do kupującego pocztą e-mail wraz z naniesionymi na atest informacjami o numerze WZ, ilości jakiej atest dotyczy, numerze wytopu