Wygląd programu

Zrzuty ekranowe głównych funkcji programu ATESTY.

Główne okno programu

ATESTY

Dodawanie nowego atestu

ATESTY

Wydawanie atestu

ATESTY

Wysyłanie atestów

ATESTY

Parametry programu

ATESTY